Nová webstránka pdc.sk v príprave ...

New website pdc.sk is under construction, we will come back soon ...z našej histórie - naša prvá webstránka z rokov 2000-2001

from our history - our first website during period 2000-2001